S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

V případě potřeby nás prosím kontaktuje na e-mailu info@lkaromas.cz Omlouváme se za komplikace.


GDPR
GDPR

Zásady zpracování osobních údajů


Provozovatelem těchto webových stránek je Kristýna Matýsková se sídlem Bedřicha
Václavka 1018/1, 700 30 Ostrava, IČ: 06484328 Evidována na Magistrátu města
Ostrava pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.lkaromas.cz. Dále jen „provozovatel“ nebo „my“.
Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v
souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů) – dále „GDPR“ nebo „Nařízení“.
Jako náš zákazník, návštěvník webu lkaromas.cz nám svěřujete své osobní údaje.
My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení, určujeme, jakým způsobem jsou
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další
zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají. Proto jsme správcem.


1. Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních
údajů a GDPR, a tedy že:
• Zpracováváme a budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného
právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné
povinnosti či uděleného souhlasu,
• plníme informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů
(pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně
korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy – Nákup zboží a
vyřízení objednávky, Reklamace zboží a vyřízení reklamace.


Lhůty zpracování
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli
jinak.


Vedení účetnictví – zákonná povinnost
Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje uvedené na faktuře)
nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a
evidenci daňových dokladů.


Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby
podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby
zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně
provozu software a ukládání dat.
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností
vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné
příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní
předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)
nebo mezinárodní organizaci.


3. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít
některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: info@lkaromas.cz . Na zajištění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného
odkladu. Dle GDPR na to máme maximálně 1 měsíc, ale budeme se snažit být
rychlejší. Vždy vás o provedených úkonech budeme informovat e-mailem.
Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením
nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména,
bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se
opakuje. v takových případech vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující
administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení
nebo s učiněním požadovaných úkonů. A nebo zcela odmítnout žádosti vyhovět.
Věříme, že k tomu nebude docházet.
Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší
totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných
k potvrzení vaší totožnosti.


Právo na přístup ke svým osobním údajům
Na základně vašeho vyzvání vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a
proč.


Právo na opravu osobních údajů
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo
neúplné, máte právo požadovat změnu, opravu či doplnění vašich osobních údajů.


Právo vznést námitku proti zpracování
Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, nebo že provádíme
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete
námitku proti zpracování, můžete využít tohoto práva. V tom případě bez odkladu
omezíme zpracování do doby vyřešení vaší námitky. Omezit můžete rozsah
osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete
účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)


Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. v takovém případě
vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích
zpracovatelů.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. v tomto případě tedy
smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním
předpisem.


Právo na přenositelnost informací
Dle čl. 20 GDPR máte rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve
strukturovaném a strojově čitelném formátu.


Odvolání souhlasu
Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím e-mailu.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo
se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Velmi bychom ocenili, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás,
abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.


4. Závěr
Odesláním objednávky nebo příslušného formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 2.9.2020.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YWJmMWQ0ZD